0

Selvredningshop

Selvredning • Simple trick

Selvredningshop kan bruges af alle aldre. Forud for at kunne lave dette, skal man dog være forholdsvis tryg ved at få hovedet under vand. 

Fordelen ved et selvredningshop er, at man kan rykke sig fra a til b, uden nødvendigvis at kunne svømme eller nå bunden. 

Udførslen foregår således:

  1. Stå opret i vandet (fødderne mod bunden)
  2. Lad dig synke mod bunden
  3. Sæt af på bunden, så du hopper mod overfladen
  4. Når du bryder overfladen med hovedet, trækkes vejret, og du kan starte forfra.


Skal du bevæge dig mod en kant eller redningskrans, skal du i punkt 3 blot hoppe en smule fremad samtidig med, at du hopper op.

Måden hvorpå vi øver selvredningshop kan fx være: 

  • 10, 20, 30
  • Lege med bobler (som vi selv blæser)
  • Ridde på (sø)hest